Thiên Thần bản mệnh

Cuộc đời lắm lúc chông gai
Đời tu được Chúa an bài mọi nơi
Thiên thần Bản Mệnh ai ơi!
Có ngài nhịp bước đường đời bình an
Dẫu cho muôn vạn gian nan
Ngài đi bên cạnh lo toan sá gì
Có Ngài chỉ hướng ta đi
Dù khi vấp ngã, dù khi an lòng
Sống trong hoan lạc cậy trông
Tin rằng Chúa đổ phúc hồng tình yêu
Giêsu, Chúa thật mĩ miều
Thương ban Thần sứ sớm chiều chăm lo
Đoàn con vui hưởng tự do
Bên ngài con hết âu lo – an bình
Hoa Cỏ Dại