Thiếu Nhi Thánh Thể Sydney Rước Lễ Lần Đầu

09-11-2015 9:20am

Chiều Chúa Nhật 08/11/2015. Có 51 em Thiếu Nhi Thánh Thể thuộc Liên Đoàn Nữ Vương Hòa Bình TGP Sydney đã đến nhà thờ Saint Therese Lakemba Sydney lãnh nhận Bí tích Thánh Thể (Rước Lễ Lần Đầu) do Cha FX Nguyễn Văn Tuyết Đặc trách Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Chủ tế.

Ngoài quý Phụ Huynh còn có Sơ Bernadet Đoàn Thị Phục Trợ Úy Liên Đoàn, quý Huynh Trưởng, quý Giảng Viên Giáo Lý và quý Quan Khách tham dự.Trong bài giảng Thánh lễ,  Cha Nguyễn Văn Tuyết chúc mừng các em hôm nay được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể rước Chúa Giêsu KiTô ngự vào trong tâm hồn và Cha cũng nhắn nhủ với những bậc cha mẹ hãy luôn làm gương tốt cho các em noi
theo và Cha khuyến khích các em cũng hãy vâng lời Cha Mẹ để sống xứng đáng là con cái của Chúa Giêsu KiTô.Trước khi kết thúc Thánh lễ ông Nguyễn Ngọc Sinh Trưởng Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Lakemba ngỏ lời chúc mừng các em được Rước Lễ Lần Đầu. Kế tiếp một em đại diện các em Thiếu Nhi lên ngỏ lời cám ơn Cha FX Nguyễn Văn Tuyết, Sơ Trợ Úy, quý Huynh Trưởng, quý Giảng Viên Giáo Lý đã nâng đỡ hướng dẫn dạy dỗ các em trong những lớp Giáo Lý suốt năm qua để hôm nay được vinh hạnh đón nhận Anh Cả Giêsu vào tâm hồn. Các em cũng cám ơn quý ân nhân đã giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần, quý Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Lakemba, và tất cả mọi người đã đến tham dự cầu nguyện cho các em trong Thánh lễ hôm nay. Các em hứa sẽ cố gắng sống ngoan hiền đạo đức và noi gương Chúa Giêsu KiTô là Vị Anh Cả Tối Cao của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể.Sau khi kết thúc Thánh lễ, Cha Đặc trách và Sơ Trợ úy phát Chứng Chỉ và qùa cho các em và và cùng các em chụp chung tấm hình kỷ niệm.

Diệp Hải Dung