Thơ Đạo của Joseph Duy Tâm

Lời Chúa là Hồng-Ân

Con được diễm phúc biết bao;
Tránh nghe lời nói ngọt-ngào phi nhân.
Đêm ngày chuyên-chú ân-cần,
Gẫm suy Lời Chúa: Hồng-Ân của Ngài.
Hồn con lóng-lánh sương mai,
Thân con vui sướng tựa Nai gặp nguồn.
Con như cây lá xanh luôn,
Trổ bông, kết trái bên nguồn suối trong!
Con ơi, hãy quyết một lòng,
Vâng theo Thánh Ý… sống trong Lời Ngài;
Con được trọn-vẹn… hôm, mai,
Ngụp lặn trong biển Tình Ngài dịu êm!

Con Thật Hạnh Phúc

Trần đời lắm cảnh bi ai,
Con sao có thể tránh hoài nghiệt oan!?
Chúa là chân lý vẹn toàn,
Bên con: bênh đỡ, lo toan sớm chiều.
Nguyện xin Chúa Cả huyền siêu,
Giúp con xác tín những điều Ngài trao.
Lời Ngài rất đỗi ngọt ngào,
Con thật hạnh phúc, xiết bao vui mừng!

Lạc Bước Phiêu-Du

Đời con lạc bước phiêu-du…
Nay con tìm Chúa; đền bù lỗi xưa.
Cuộc trần đen-bạc, lọc-lừa;
Đời con không Chúa, con chưa có gì!

Tạ ơn tình Chúa

Tạ ơn tình Chúa bao la,
Một đời con quyết ngợi ca tình Ngài!
Thân con, xác phàm trần ai;
Hồn con rách nát… miệt mài đi hoang!
Cha thương cứu chữa vẹn toàn,
Ban muôn ân phúc, lo toan xác hồn!
Chúa là Chúa Tể Càn Khôn,
Con nguyền yêu Chúa, xác hồn hiến dâng!

Con Tin

1.

Con tin một Chúa trên trới,
Và tin có Chúa Ba Ngôi đồng quyền.
Chúa Cha, phép tắc vô-biên!
Một lời Ngài phán… thiên-nhiên tựu thành.
Bầu trời, tinh-tú, mây xanh,
Lại thêm trái đất tốt lành cho con.
Ruộng đồng, sông bể, núi non,
Chim trời, cá biển, muôn con thú, cầm.
Chúa thương ban phát Hồng-Ân,
Cho con thừa hưởng thế trần tươi xinh.
Con nguyện giữ vững niềm tin,
Nguyện cầu sớm, tối… đáp tình Chúa thương.
Con nay cất bước lên đường,
Tung-hô Danh Chúa bốn phương đất trời.

2.

Con tin Chúa ở khắp nơi,
Gian-trần, địa ngục, trên trời uy-nghi !
Con tin Con Chúa quyền-uy,
Nhân-từ, độ-lượng, cho đi cuộc đời.
Gian-trần Ngài rão ( đi ) khắp nơi,
Khuyên-răn, dạy bảo… ban Lời yêu-thương.
Đời Ngài chính là Con Đường,
Là nguồn Sự Sống, tình thương Thật-Thà .

3.-

Cuối đời Ngài về với Cha,
Vì thương, Ngài phái Ngôi Ba Thánh-Thần.
Ủi-an, nâng-đỡ nhân-trần,
Kiện-toàn, thánh-hóa, ban Ân tràn-trề.
Giáo-Hội chính là Hiền Thê,
Ngài luôn thương-mến, vỗ-về , chở-che.
Chúng con thẳng tiến đi về…
Thiên Đàng mới thật là quê mong chờ.
Cùng nhau hợp tiếng tung-hô:
Tôn-vinh Thiên Chúa, con thờ, con tin !!!

Giúp Con Xứng Đáng

Người đời lắm nỗi gian truân,
Cho con yêu kẻ… gian trần lánh xa!
Chúa ơi! Tình Chúa bao la,
Giúp con xứng đáng con Cha trên trời.

Chỉ Ước Có Ngài

Chúa ơi, con vốn khó nghèo,
Nhưng đời con muốn noi theo gương Ngài.
Trần ai đều thích tiền tài?
Riêng con chỉ ước có Ngài mà thôi!

Thiên-Đàng Trong Ta

Bao xa là cõi Thiên-Đàng…
Mà ta cứ mãi lang-thang đi tìm?
Ngồi lặng nhìn đáy con tim;
Thiên-Đàng trong đó, đi tìm đâu xa?
Tâm trinh; đền thờ Ngôi Cha,
Ngôi Con cùng với Ngôi Ba Thánh-Thần.
Ba Ngôi ban-phát Hồng-Ân,
Để ta thoát kiếp phong-trần bon-chen!
Yêu-thương mọi kẻ sang, hèn…
Cùng nhau hợp tiếng, ngợi khên Chúa Trời.
Nơi Ngài là chốn nghỉ-ngơi,
Để ai gánh nặng, tả-tơi cậy Ngài !
Tâm-hồn nghèo khó cho ai…
Cho ai… là Chính cho Ngài ta yêu.
Tâm-hồn trong-trắng, mỹ-miều;
Thiên-Đàng trong đó đáng yêu dường nào!

Con Là Tro Bụi

Con là tro bụi bất toàn,
Xin Cha thương xót, trao ban phước lành;
Giúp con khiêm tốn, tâm thành,
Nhận chân thiếu sót, ăn năn sửa mình.
Hoàng hôn cho tới bình minh,
Từng giây, từng phút nhủ mình…cho đi…!
Đừng ganh, đừng ghét, phân bì,
Luôn luôn độ lương, yêu vì tha nhân…!

Con Là Cát Bụi

Con là cát bụi trần ai,
Một thời mê mãi tiền tài phù vân.
Bao phen lạc bước đường trần,
Hồn hoa trót vướng lỡ lầm phiêu du.
Nay Con sám hối sửa tu,
Xin Cha tha thứ…! Con bù gấp trăm!