Thơ đạo: Đêm Hồng Ân

Chiên con chịu sát tế

Đã khải hoàn phục sinh

Đêm tội nhân tăm tối

Chợt bừng ánh bình minh

Đất trời cùng hòa điệu 

Khúc Alleluia

Đêm hồng ân huyền diệu

Ơn cứu độ giao hòa

Từ nỗi đau Thập giá

Dấu đinh và lưỡi đòng

Ngài cho con tất cả

Sự sống và vui mừng

Xin giã từ dĩ vãng

Vượt qua lằn đam mê

Niềm tin và hy vọng

Nâng phím yêu thiết tha

Trầm Thiên Thu