Thơ: Lối Hẹp

Chúa ơi ! nhiều lúc ngồi suy niệm

Cuộc đời con trải nghiệm trần ai

Từ khi niên thiếu đến nay

Vui buồn, đau khổ, đắng cay quá nhiều

     

                  Lợi danh như thủy triều lên xuống

                  Được thành công: ưa chuộng ăn chơi

                  Tiệc tùng, sắm sửa cơ ngơi

                  Tự khoe đang hưởng sống thời vàng son

 

Khi thất bại, lon ton tìm đến Lệ rơi, lòng hổn hển kêu van:

Chúa nhìn trong cảnh lầm than

Ra tay thương cứu, mau can thiệp vào

     

                 Vậy lúc sung sướng sao không nghĩ:

                  Lời Chúa dạy đã bị bỏ qua

                  Đức Tin đánh mất, phai nhòa

                  “Đường thênh thang rộng mù lòa bước đi

Lối hẹp cứ tiến thì sống chắc Lạc đà chui kim khắc dễ vào Người giàu thật khó biết bao ?

Nước Trời vẫn mở, lao đao mò đường”

      

                   Thế gian lắm trò thường điên đảo:                   

                   Tình, tiền, sắc ngọt hảo giăng đầy

                   Cho con chớ có sa lầy

                  Yêu người, mến Chúa: trọn bầy tôi trung./.

Pr. Khiêm Cung.