Thơ: Mẹ Sầu Bi

Hôm nay kính lễ Mẹ Sầu Bi
Lòng cảm mến, dâng Mẹ bài thơ yêu
Khi xưa Mẹ đớn đau nhiều
Dưới chân thập giá ngắm nhìn con yêu
Trái tim mẹ trăm vạn điều
Nhìn con yêu dấu đớn đau nhục hình
Có ai gắn lại trái tim?
Yên bề lòng Mẹ, trọn lành trái tim
Tim Mẹ vỡ nát vì ai?
Vì con lỗi tội, hồn Mẹ nát tan…
Mẹ ơi! Con muốn thảo hiền
Mân côi dâng Mẹ, lửa tình trái tim
Mẹ yêu nhân thế đong đầy
Nên Mẹ truyền dậy Mân côi kính mừng.
Con đây mong ước Mẹ vui
Người người cất hát, ngân nga Kính mừng
Mẹ ơi thương nhận lòng thành,
Tình con thảo hiếu kính dâng Mẹ hiền.

Tỳ nữ Anna