Thông Báo: Đại Hội Giới Trẻ Úc Châu tại Sydney từ 7-10/12/2017

Thông Báo 03.12 – 10.12.2017

Đại Hội Giới Trẻ Úc Châu tại Sydney từ 7-10/12/2017, sẽ không có Thánh Lễ chiều thứ 7 ngày 9/12 tại các Giáo Đoàn và các Giáo Xứ theo quyết định của Tòa TGM Sydney, để cùng cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ Bế Mạc của Đại Hội Giới Trẻ Úc Châu tại Sydney.

1. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Thứ Sáu 8/12: tại các GĐ:
Cabramatta 5g30 chiều;
Georges Hall, Lakemba, Marrickville: 6giờ chiều;
Mt. Pritchard và Revesby 8giờ tối.
Granville: 5g00 chiều.

2. Họp mặt Giới Trẻ Việt Nam: Thân mời các bạn trẻ tham dự ngày họp mặt “Thắp SángTin Yêu” tại Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse – 30 Tyson Rd. Bringelly – bắt đầu từ 8g30 sáng Chúa Nhật 10/12/2017. Có xe đón tại trạm xe lửa Liverpool lúc 8 giờ sáng. Mọi thắc mắc xin liên lạc với anh Hùng Bùi 0414 984 255

Thông Báo của Ban Tuyên Úy.

Những ngày Giáng Sinh gần đến cùng các sinh hoạt Mục Vụ Giới Trẻ của Giáo Hội Úc Châu vào dịp tháng 12 năm nay, Ban Tuyên Úy thông báo đến toàn thể Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam về Mục Vụ Thánh Lễ như sau:

1. Đại Hội Giới Trẻ Úc Châu tại Sydney từ 7-10/12/2017, sẽ không có Thánh Lễ chiều thứ 7 ngày 9/12 tại các Giáo Đoàn và các Giáo Xứ theo quyết định của Tòa TGM Sydney, để cùng cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ Bế Mạc của Đại Hội Giới Trẻ Úc Châu tại Sydney.

2. Chiều Thứ 7 ngày 23/12/2017, Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Vọng tại các Giáo Đoàn như thường Lệ.

3. Sáng Chúa Nhật ngày 24/12/2017, Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Vọng tại 2 Giáo Đoàn Revesby và Miller vào lúc 11 giờ sáng như thường lệ. Sẽ không có Thánh Lễ chiều tại các Giáo Đòan Marrickville, Lakemba, Georges Hall, Cabramatta.

4. Tối Chúa Nhật ngày 24/12/2017, Thánh Lễ Vọng Mừng Chúa Giáng Sinh cho toàn thể Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Paul Keating Park Bankstown lúc 7.00pm với Christmas Candle Lights và tiếp nối là Thánh Lễ Trọng Thể Mừng Chúa Giáng Sinh.

Xin Anh Chị Em sắp xếp thời gian và công việc để tham dự trọn vẹn Mầu Nhiệm Giáng Sinh Hồng Phúc năm nay. Xin Chúa Hài Đồng Giêsu chúc lành cho toàn thể Anh Chị Em.
Ban Tuyên Úy.

Lịch Trong Tuần:

03.12 Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng- Năm B.
04.12 Thứ Hai;
05.12 Thứ Ba;
06.12 Thứ Tư: lễ Th. Nicholas, G. mục;
07.12 Thứ Năm: lễ Th. Ambrose, G. Mục, tiến sĩ Hội thánh ;
08.12 Thứ Sáu: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội;
09.12 Thứ Bảy;
10.12 Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng- Năm B.

Nguon: www.vietcatholicsydney.net