THÔNG BÁO ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LIÊN BANG ÚC CHÂU VÀ NAM THÁI BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LIÊN BANG ÚC CHÂU VÀ NAM THÁI BÌNH DƯƠNG.

Chiếu Theo Đại Hội Tuyên Úy Đoàn Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Liên Bang Úc Châu vào những năm 2016, 2017, và 2018, Tuyên Úy Đoàn và CĐCGVN Liên Bang Úc Châu sẽ tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang Úc Châu và Nam Thái Bình Dương lần đầu tiên với những chi tiết như sau.

 • Thời Gian: Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang Úc Châu với chủ đề “BÊN MẸ DỊU HIỀN” sẽ được tổ chức từ chiều thứ 6 ngày 5.10.2018 đến Chúa Nhật 7.10.2018. Thánh Lễ Bế mạc vào lúc 2 giờ chiều Chúa Nhật ngày 7.10.2018, do Đức Khâm Sứ Tòa Thánh, His Excellency Most Reverend Adolfo Tito Yllana Chủ Tế.
 • Địa Điểm: Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Sydney. 20 Carr Rd. Bringelly NSW 2556.
 • Mục Đích: Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang nhằm những Mục Đích:
  1. Cùng Mẹ Ngợi Khen và Tạ Ơn Thiên Chúa sau 43 năm viễn xứ.
  2. Về Bên Mẹ Dịu Hiền để Tạ Ơn, Khấn Nguyện, Tôn Vinh Hiền Mẫu La Vang.
  3. Kỷ Niệm 485 năm Đạo Công Giáo trên Quê Hương Việt Nam 1533-2018.
  4. Kỷ Niệm 220 năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại La Vang 1798-2018.
  5. Kỷ Niệm 160 năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Lộ Đức 1858-2018.
  6. Kỷ Niệm 30 Năm Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trên toàn thế giới. 19882018.
  7. Hội Ngộ con cái Việt Nam của Mẹ tại Úc Châu và Nam Thái Bình Dương.
  8. Sinh hoạt thiêng liêng. Gặp Gỡ nhau chia sẻ tâm tình và ước mơ.
  9. Sinh hoạt Phong Trào Đoàn Thể Liên Bang.
  10. Hội Ngộ Hội Đồng Mục Vụ, Ban Thường Vụ, Ban Mục Vụ, Ban Đại Diện các Cộng Đồng và Cộng Đoàn trong Liên Bang.
  11. Cùng nhau gặp gỡ các ĐGM, các Linh Mục, và những bạn bè thân quen sau 43 năm xa quê hương.

Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang Úc Châu “BÊN MẸ DỊU HIỀN” lần đầu tiên được long trọng  tổ chức năm nay. Đây là thời gian chúng ta cùng nhau gặp gỡ để Tạ Ơn Thiên Chúa, Tạ Ơn Hiền Mẫu Maria, và cũng là dịp chúng ta cám ơn nhau sau 43 năm xa quê hương trong tâm tình Việt Nam. Chắc chắn sẽ có những bất ngờ rất thú vị chúng ta sẽ cảm nghiệm được trong Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang Úc Châu và Nam Thái Bình Dương lần đầu tiên này.

Ban Tổ Chức Đại Hội cùng với Ban Điều Hành Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang quy tụ tất cả Quý Cha và Giáo Dân trong CĐCGVN Liên Bang Úc Châu như sau:

 • Trưởng Ban Tổ Chức: Cha Paul Chu Văn Chi. (Đại Diện TUĐ).
 • Phó Ban Tổ Chức Nội Vụ: Cha Remy Bùi Sơn Lâm. (TUT CĐCGVN Sydney).
 • Phó Ban Tổ Chức Nội Vụ 2: Cha Phêrô Hoàng Kim Huy. (ĐD BTU Melbourne).
 • Phó Ban Tổ Chức Ngoại Vụ: ĐÔ Nguyễn Minh Tâm. (Adelaide).
 • Phó Ban Tổ Chức Ngoại Vụ 2: Cha Giuse Trần Ngọc Tân. (Melbourne).
 • Tổng Thư Ký: Cha Peter Bùi Xuân Mỹ (Canberra).
 • Tổng Thủ Quỹ: Cha Giuse Vũ Minh Nguyên. (Brisbane).
 • Thành Viên: Tuyên Úy Đoàn và Hội Đồng Mục Vụ, Ban Thường Vụ, Ban Mục Vụ, Ban Đại Diện các Tiểu Bang.

Ban Điều Hành Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang như sau:

 • Ban Tuyên Úy và Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN TGP Sydney.
 • Trưởng Ban Điều Hành Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang: Anh Đaminh Nguyễn Ngọc Khiêm.
 • Các Ban ngành chuyên môn.
 • Các Cộng Đồng, Cộng Đoàn, và các Phong Trào Đoàn Thể.

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Cộng Đồng, Cộng Đoàn, Quý Hội Đồng

Mục Vụ, Ban Thường Vụ, Ban Mục Vụ, Ban Đại Diện, và Quý Phong Trào Đoàn Thể trong Cộng Đồng

Công Giáo Việt Nam Liên Bang Úc Châu, cùng nhau cầu nguyện và tích cực cộng tác và loan báo, để Cộng Đồng Dân Chúa Liên Bang Úc Châu và Nam Thái Bình Dương Tạ Ơn Thiên Chúa và Vinh Danh Hiền Mẫu La Vang trong tâm tình con thảo Việt Nam.

Nguyện Xin Thiên Chúa Toàn Năng qua sự cầu bầu của Hiền Mẫu La Vang và các Thánh Tử Đạo

Việt Nam chúc lành cho Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ, và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa Liên Bang Úc Châu và Nam Thái Bình Dương. Chúng ta cùng về “BÊN MẸ DỊU HIỀN” để đoàn kết yêu thương và cùng nhau theo gương Mẹ Maria đáp lại tiếng xin vâng: “Xin ý Ngài thực hiện nơi con.” (Lk. 1:38).

Sydney ngày 18.4.2018.

Linh Mục Paul Chu Văn Chi.

Trưởng Ban Tổ Chức ĐHTM Liên Bang Úc Châu.

Ban Đại Diện Tuyên Úy Đoàn:

 • Chủ Tịch: Linh Mục Giuse Trần Ngọc Tân – Melbourne.
 • Phó Chủ Tịch: Linh Mục Paul Chu Văn Chi – Sydney.
 • Thư Ký: Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm – Adelaide.
 • Thủ Quỹ: Linh Mục Giuse Vũ Minh Nguyên – Brisbane.
 • Ủy Viên Truyền Thông: Linh Mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng – Melbourne.
 • Cố Vấn: Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám Mục Giáo Phận Parramatta.