THÔNG BÁO KHẨN

THÔNG BÁO KHẨN

Một đĩa dự trữ tất cả tài liệu điện toán của Dân Chúa bị hư, không lấy dữ kiện ra được! May mắn thay Dân Chúa Úc Châu còn một số dữ liệu cũ của mấy năm trước nên khi nhận được hay một số quí vị sẽ không nhận được báo… Chúng tôi thành thật xin lỗi.

Chúng tôi xin quí vị lấy số báo của tháng 12/2015 ra và xin báo cho chúng tôi trên địc chỉ đó có ghi: “Báo của quí vị hết hạn ………” Xin quí vị email hay điện thoại hay gửi thư cho chúng tôi biết để cập nhật lại danh sách.

Xin chân thành cám ơn quí vị và mong quí vị thông cảm cho những bất trắc xảy đến.

Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng Chủ nhiệm