Thông báo – số tháng 12, 2016

Thông báo

1.       Lịch Dân Chúa Úc Châu 2017: Vì không còn sự bảo trợ và ngân quĩ Dân Chúa chỉ đủ để trang trải tiền in và gửi báo, nên năm nay Dân Chúa Úc Châu không có in Lịch 2017. Nếu nhu cầu cần thiết và chúng tôi lắng nghe ý kiến của quí đọc giả, Lịch 2018 sẽ được bàn thảo và quyết định lại…

2.       Cước phí: Trước vật giá leo thang và cước phí bưu điện tăng vọt nên Dân Chúa Úc xin ấn định lại giá biểu cho năm 2017 như sau:

 

Thời hạn
Giá báo quí vị nhận qua phân phối viên
Giá báo gửi bưu điện trong Úc
Giá báo gửi bưu điện các nước Á châu
Giá báo gửi bưu điện các nước Âu châu
1 năm $50 đô $100 đô $150 đô $230 đô
2 năm $95 đô $180 đô $285 đô $450 đô