Thư cảm ơn – Jesuit Mission

Melbourne, 30/10/2018

Kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ và các ông bà anh chị em,

Nguyện chúc bình an và niềm vui của Phúc Âm.

Trước hết con xin thay mặt cho ban tổ chức Bữa Cơm Gây Quỹ trợ giúp Tĩnh Dòng Tên 

Việt Nam, chân thành cám ơn đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý vị trong Cộng Đồng Công Giáo VN TGP Melbourne, đã yêu thương anh em Dòng Tên chúng con, nhiệt tình khuyến khích cũng như trợ giúp trong việc quảng bá và bán vé cho bữa cơm gây quỹ vào ngày 26/10 vừa qua. 

Nhờ lòng quảng đại của mọi người chung tay giúp xức. Con xin thông báo là Bữa Cơm

Gây Quỹ đã quyên được khoảng $105,600 AUD. Sau khi trừ chi phí, thì còn khoảng $80,600 AUD. Số tiền này sẽ được văn phòng Jesuit Mission chuyển về cho Tĩnh Dòng Tên Việt Nam. 

Con cũng xin thông báo kết quả của các giải xổ số.

Giải 1: Trị giá $2000 - Vé số trúng 2840 (Đã nhận)

Giải 2: Trị giá $1500 - Vé số trúng 1898 (Đã nhận)

Giải 3: Trị giá $1000 - Vé số trúng 5260 (Tặng lại cho Tĩnh Dòng Tên Việt Nam) Giải 4: Trị giá $400 - Vé số trúng 2434 (Chưa nhận – xin liên lạc với BTC)

Một lần nữa con xin cám ơn và xin Thiên Chúa ghé mắt yêu thương và ban muôn ơn lành đến cho quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý vị. Thân mến,

Giuse Nguyễn Hoàng Trung, SJ 

Trưởng Ban Tổ Chức

Đã ký

Rector of Jesuit Mission Australia  P: (03) 9810 7341 

M: 0499 228 805

A: 130 Power St. Hawthorn, Vic., 3122 

E: rector@jesuitmission.org.au W: www.jesuitmission.org