Thư Cảm Tạ

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỔNG GIÁO PHẬN MELBOURNE
VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY – MELBOURNE
Administration: 95 Mt Alexander Road, Flemington Vic 3031
Telephone: 0412 715 656 – 0418 926 986
www.vietcatholicmelbourne.org.au

 

Trong tâm tình tán tụng hồng ân Thiên Chúa, chúng con chân thành cảm tạ:
• Quý Cha trong Ban Tuyên Úy, quý Cha và quý Tu Sĩ Nam Nữ,
• Quý Cộng Đoàn,
• Quý Ban Ngành Đoàn Thể,
• Quý Ông Bà và Anh Chị Em.
đã hết lòng hỗ trợ tinh thần, tài chánh cũng như đã đến tham dự buổi tiệc gây qũy do Ban Điều Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne (BĐH CĐCGVN TGP Melbourne) tổ chức vào tối Thứ Sáu ngày 09/06/2017 cho công cuộc tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III vào tháng 5 năm 2018. Qua sự hỗ trợ này chúng con đã nhận được:
• Tổng số tiền đóng góp: $70,663.00
• Tổng chi phí tổ chức: $17,965.00
• Tổng số tiền gây qũy: $52,698.00
Kính thưa quý Cha và toàn thể quý vị, với sự thành công của hai lần Đại Hội Thánh Mẫu La Vang vừa qua đã tạo cho Ban Tổ Chức chúng con với bao nhiêu lo lắng, suy tư là làm sao có thể tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ ba được thành công như hai lần trước, hoặc hơn thế nữa. Một trong những việc lo lắng của Ban Tổ Chức chúng con là vấn đề tài chánh và với số tiền $52,698 gây qũy lần này, chúng ta đã đi được gần một nửa đoạn đường cho công việc chuẩn bị tài chánh để tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ ba vào năm tới. Như chúng con đã trình bày, Ban Tổ Chức chúng con sẽ tổ chức buổi tiệc gây quỹ lần thứ hai vào thứ Sáu, ngày 27/10/2017 tại Anabella Receptions, xin quý vị hỗ trợ cho Ban Tổ Chức chúng con qua buổi tiệc gây quỹ này cũng như hưởng ứng mua những vé xổ số.
Cảm tạ Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam luôn chúc lành cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Melbourne chúng ta. Xin thay mặt cho BĐH CĐCGVN TGP Melbourne và Ban Tổ Chức Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III, chúng con cảm tạ, tri ân quý Cha trong Ban Tuyên Úy, quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ và mọi thành phần Dân Chúa, bằng mọi cách đã và đang hỗ trợ cho việc tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ ba, nói lên tinh thần hiệp thông của Hội Thánh, chung sức xây dựng Giáo Hội lớn mạnh, bền vững và hiệp nhất.
Nếu trong buổi dạ tiệc gây qũy có điều gì thiếu xót, vì tình thương yêu, xin quý Cha và quý vị tha thứ bỏ qua cho Ban Tổ Chức chúng con.
Con cũng xin thông báo các vé số đã trúng trong cuộc xổ số tại dạ tiệc gây quỹ như sau:
• Giải 1: Số 4086
• Giải 2: Số 0155
• Giải 3: Số 1375 (đã có người nhận & tặng lại cho Đoàn Thanh Thiếu Niên Salesian – Brunswick)
• Giải 4: Số 3426 (đã có người nhận & tặng lại cho Đại Hội)
• Giải 5: Số 3628
Trân trọng,
Phaolô Nguyễn Ngọc Trúc
Trưởng Ban Điều Hành CĐCGVN TGP Melbourne