THƯ CỦA CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM ÚC CHÂU

 

Ngày 21 tháng 5 năm 2018.

Kính Gửi Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, và CĐCGVN Liên Bang Úc Châu,

Kính thưa Quý Cha, Quý Tu Sĩ, và Cộng Đồng Dân Chúa,

Trong ngày Lễ Đức Maria, Mẹ Giáo Hội, thay mặt Quý Cha trong Tuyên Úy Đoàn CĐCGVN Liên Bang Úc Châu, chúng con kính mời Quý Cha và Quý Tu Sĩ Nam Nữ, cùng toàn thể Dân Chúa CĐCGVN Úc Châu, tham dự Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang Úc Châu lần đầu tiên được tổ chức tại Sydney, theo những dự thảo và quyết định của 3 lần họp TUĐ năm 2016, 2017, và 2018.

Chương trình Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang Úc Châu với chi tiết như sau:

  1. Địa Điểm: The Vietnamese Catholic Community Pilgrimage Centre tại 20 Carr Rd, Bringelly NSW 2556.
  2. Thời Gian: Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang trong 3 ngày, từ 3g00 chiều Thứ Sáu ngày 5.10.2018 đến Thánh Lễ Bế Mạc lúc 2g30 chiều Chúa Nhật ngày 7.10.2018, do Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Adolfo Tito Yllana tại Úc Châu chủ tế, cùng với Quý Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Linh Hướng Đại Hội, Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Bản, Đức Cha Terry Brady TGP Sydney, và đông đảo Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ từ các Tiểu Bang Úc Châu, Nam Thái Bình Dương, và Hoa Kỳ cùng Âu Châu tham dự.

Sự hiện diện của Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, và toàn thể Dân Chúa Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Liên Bang Úc Châu là niềm vinh dự và khích lệ cho Anh Em Linh Mục trong TUĐ nói riêng, và là niềm hân hoan cho mọi người Công Giáo Việt Nam ở Úc Châu nói chung.

Chúng con xin chân thành cám ơn Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, và toàn thể Dân Chúa Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Liên Bang Úc Châu đã luôn đồng hành với chúng con. Xin Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, và Cộng Đồng thương cầu nguyện cho TUĐ  và Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Liên Bang Úc Châu chúng ta.

Trong Đức Kitô.

(Đã ký)

Linh Mục Giuse Trần Ngọc Tân, Chủ Tịch TUĐ, cùng Ban Đại Diện Tuyên Úy Đoàn:

  1. Chủ Tịch: Linh Mục Giuse Trần Ngọc Tân – Melbourne.
  2. Phó Chủ Tịch: Linh Mục Paul Chu Văn Chi – Sydney.
  3. Thư Ký: Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm – Adelaide.
  4. Thủ Quỹ: Linh Mục Giuse Vũ Minh Nguyên – Brisbane.