THƯ MỜI

KÍNH MỜI

GIÁO DÂN TRONG CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM

TỔNG GIÁO PHẬN MELBOURNE

Tham Dự Thánh Lễ Và Tâm Tình Với Mẹ

Do Lm Giuse Trần Ngọc Tân Chủ Tế

VÀO LÚC 11: 00 AM NGÀY 15/9/2018

TẠI OUR LADY TA’ PINU CENTRE

KÍNH MỜI QÚY ÔNG BÀ VÀ ANH CHỊ EM CÙNG THAM DỰ ĐỂ TẠ ƠN VÀ CẦU NGUYỆN VỚI MẸ MARIA- NỮ VƯƠNG BÌNH AN

Sự Hiện Diện Của Quý Vị Là Niềm Vui Và Khích Lệ Lớn Lao Cho Trung Tâm Thánh Mẫu Nói Chung Và Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Chúng Ta Nói Riêng.

THAY MẶT

BAN CỔ ĐỘNG NHÀ NGUYỆN ĐỨC MẸ LA VANG

Lm. Phêrô Hoàng Kim Huy Sdb

Lưu Ý: Nếu Cần Phương Tiện Di Chuyển Xin Liên Lạc:

  • Springvale: Chị Mười: 0421945072
  • Richmond: Anh Tự: 0422317569
  • Collingwood: Chị Thủy: 0432315757
  • Sunshine: Chị Nữ: 0435738899
  • Flemington: Anh Thi: 0426788013