THỰC – HƯ KIẾP NGƯỜI

Thế nhân vừa thực vừa hư
Thật mà như ảo giằng co xác hồn
Nửa tôi cương quyết bay lên
Nửa tôi chìm xuống lạc miền phù du
Cuộc đời lúc thực lúc hư
Cầu xin cứu khỏi quỷ ma rập rình

Thế nhân nghiêng ngả đắm chìm
Vướng chân bao sợi lỗi lầm, Chúa ơi!
Thực – hư giành giật kiếp người
Chỉ vui khi thoát “cái tôi” ngu đần
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Xót thương nâng đỡ, ban ơn đêm ngày
Mười Ba, Thứ Sáu – hôm nay
Một ngày đặc biệt tràn đầy ước mơ

TRẦM THIÊN THU