TÌM NGƯỜI THÂN – SỐ BÁO THÁNG 5, 2018

  • Bà Anna Kim Quế tại CĐCGVN Brisbane muốn tìm người bạn thân là Nguyễn Thị Ánh Tuyết (con gái Bác Tôn), nếu ai quen biết xin liên lạc về bác Anna Kim Quế số (07) 3288 4925
  • Tìm Trần Nhật Tân sinh năm 1956 hay 57 trước 1975 là học sinh trường Thánh Thoma với các bạn Phạm Quốc Quang, Đinh An Hòa và Lê Thị Minh… Ai quen biết anh Tân xin liên lạc về số (03)9337 2965 hoặc số cầm tay 0402 949356.

Chân thành cám ơn

Dân Chúa Úc Châu