TÓM LƯỢC PHÚC TRÌNH CHUNG KẾT THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC

Trong phiên họp khoáng đại thứ 18 và là phiên cuối cùng chiều thứ bẩy, 24-10 vừa qua, các nghị phụ Thượng HĐGM đã bỏ phiếu về bản tường trình chung kết gồm 94 đoạn. Toàn bộ đã được thông qua với đa số 2 phần 3, tức là tối thiểu 177 phiếu trên 265 nghị phụ hiện diện. Đây là văn kiện được các nghị phụ đệ lên ĐTC và ngài đã cho phép công bố.
Phúc trình mô tả gia đình là ánh sáng trong bóng đen của thế giới. Thực vậy gia đình ngày nay tuy có bao nhiêu khó khăn, nhưng cũng có khả năng rất lớn đương đầu và phản ứng trước những khó khăn ấy.
Phúc trình chung kết mạch lạc và đón nhận rất nhiều sửa chữa tài liệu làm việc do các nghị phụ đề nghị, và do đó phản ánh tiếng nói của Thượng HĐGM.

Những đoạn bàn về các gia đình ở trong tình trạng khó khăn:
Đặc biệt có hai đoạn được chấp thuận với 178 và 180 phiếu, vừa đủ để được thông qua với 2 phần 3 số phiếu. Trong những đoạn này có nói về phương thức mục vụ dành cho các gia đình bị thương tổn hoặc ở trong những tình trạng ”bị rối”, không hợp với giáo luật và kỷ luật của Giáo Hội, cụ thể là những cặp sống chung không kết hôn, những cặp chỉ kết hôn dân sự, những người ly dị tái hôn dân sự và cách thức mục vụ dành cho những trường hợp này trong thái độ tích cực và tiếp đón.
Văn kiện tái khẳng định đạo lý về sự bất khả phân ly của bí tích hôn phối, đặc tính này không phải là cái ách, nhưng là hồng ân của Thiên Chúa, là chân lý dựa trên Chúa Kitô và mối liên hệ của Người với Giáo Hội. Đồng thời các nghị phụ nhấn mạnh rằng chân lý và lòng từ bi thương xót đều đồng qui trong Chúa Kitô. Từ đó, Thượng HĐGM kêu gọi đón tiếp các gia đình bị thương. Tuy không nói rõ ràng về việc cho những người ly dị tái hôn dân sự được rước lễ, nhưng Thượng HĐGM nhắc nhớ rằng họ không bị vạ tuyệt thông và để tùy sự phân định của các vị mục tử, phân tích tình trạng gia đình phức tạp của họ. Các nghị phụ nhấn mạnh rằng sự phân định này phải được thực hiện theo giáo huấn của Hội Thánh, trong niềm tín thác lòng thương xót của Chúa không bị phủ nhận đối với bất kỳ một ai.
Đối với những người sống chung, Văn kiện tái khẳng định rằng cần phải cứu xét tình trạng của họ một cách tích cực, tìm cách biến hoàn cảnh ấy thành cơ hội hoán cải, tiến đến sự viên mãn của hôn nhân và gia đình, dưới ánh sáng Tin Mừng.

Về những người đồng tính luyến ái
Văn kiện khẳng định rằng không được kỳ thị những người có xu hướng đồng tính luyến ái, nhưng đồng thời cho biết Giáo Hội chống lại sự kết hiệp giữa những người đồng phái và không chấp nhận những sức ép từ bên ngoài trên Giáo Hội về vấn đề này.
Có những đoạn đặc biệt nói về những người di dân, tị nạn, bị bách hại, gia đình của họ bị phân tán và họ có thể trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Thượng HĐGM kêu gọi đón tiếp họ, tái khẳng định các quyền và cả nghĩa vụ của họ đối với những nước đón nhận họ.

Đề cao giá trị phụ nữ, bảo vệ trẻ em và người già
Văn kiện chung kết của Thượng HĐGM cũng trình bày những suy tư đặc thù về phụ nữ, người nam, trẻ em, là những bản lề của đời sống gia đình, đồng thời tái khẳng định sự bảo vệ và đề cao giá trị những vai trò của họ.
Đối với các phụ nữ, Thượng HĐGM cầu mong họ nắm giữ một vai trò quan trọng hơn trong tiến trình huấn luyện các thừa tác viên thánh chức, trong khi đối với các trẻ em, các vị đề cao vẻ đẹp của sự nhận con nuôi và ủy thác, tái tạo những mối liên hệ gia đình bị gián đoạn. Thượng HĐGM cũng không quên những người góa bụa, người khuyết tật, người già, các ông bà nội ngoại là những người giúp thông truyền đức tin trong gia đình và cần phải bảo vệ họ chống lại nền văn hóa gạt bỏ. Cả những người không kết hôn cũng được nhắc đến vì sự dấn thân của họ trong Giáo Hội và trong xã hội.

Cuồng tín, cá nhân chủ nghĩa, nghèo đói
Văn kiện chung kết Thượng HĐGM cũng bàn đến những bóng đen của thời đại ngày nay đang đè nặng trên gia đình: trước tiên là thái độ cuồng tín về chính trị và tôn giáo thù nghịch đối với Kitô giáo, trào lưu cá nhân chủ nghĩa gia tăng, ý thức hệ về giống (gender), các cuộc xung đột, bách hại, nạn nghèo đói, công ăn việc làm bấp bênh, nạn tham ô hối lộ, những cưỡng bách kinh tế loại trừ gia đình khỏi lãnh vực giáo dục và văn hóa, hiện tượng hoàn cầu hóa sự dửng dưng đặt tiền bạc chứ không phải con người ở trung tâm xã hội, nạn dâm ô và sự suy giảm dân số.
Tăng cường chuẩn bị hôn phối
Thượng HĐGM đặc biệt kêu gọi tăng cường việc chuẩn bị hôn phối, nhất là đối với những người trẻ dường như lo sợ đối với hôn nhân: cần có một sự huấn luyện thích hợp cho họ về tình cảm, tập nhân đức khiết tịnh, và tự chủ. Trong viễn tượng này, các nghị phụ nhắc nhở về mối liên hệ giữa hành vi tính dục và hành vi sinh sản giữa vợ chồng, trong đó con cái là hoa trái quí giá nhất, vì chúng mang trong mình ký ức và hy vọng của một hành vi yêu thương. Một liên hệ khác cũng được tái khẳng định là liên hệ giữa gia đình và ơn gọi sống đời gia đình và ơn gọi sống đời thánh hiến. Cả việc giáo dục về tính dục, về thể xác và thăng tiến việc làm cha làm mẹ theo tinh thần trách nhiệm theo giáo huấn của Đức Phaolô 6 trong Thông Điệp ”Humanae vitae” (Sự sống con người) cũng là điều chủ yếu, cũng vậy vai trò hàng đầu của các cha mẹ trong việc giáo dục đức tin cho con cái.

Bảo vệ sự sống từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên
Thượng HĐGM kêu gọi các chính quyền hãy ”thăng tiến và nâng đỡ các chính sách gia đình, trong khi các tín hữu Công Giáo dấn thân trong chính trị được nhắn nhủ bảo vệ gia đình và sự sống vì xã hội nào lơ là đối với gia đình thì sẽ mất viễn tượng tương lai của mình. Về vấn đề này, Thượng HĐGM tái khẳng định sự thánh thiêng của cuộc sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên và cảnh giác chống lại những đe dọa trầm trọng đối với gia đình như nạn phá thai và làm cho chết êm dịu.
Những đoạn cuối cùng dành cho các hôn nhân hỗn hợp, trong đó các nghị phụ nhấn mạnh các khía cạnh tích cực đối với việc thăng tiến đối thoại đại kết và liên tôn. Rồi tái khẳng định sự cần thiết phải bảo vệ tự do tôn giáo và quyền phản kháng lương tâm trong xã hội.
Giáo hội cần canh tân ngôn ngữ để loan báo Tin Mừng
Văn kiện chung kết trình bày một suy tư dài về sự cần thiết phải thay đổi ngôn ngữ của Giáo Hội, làm cho nó có ý nghĩa hơn để việc loan báo Tin Mừng gia đình đáp ứng thực sự những mong đợi sâu xa nhất của con người. Thực vậy, vấn đề ở đây không phải chỉ là trình bày một qui tắc, nhưng là loan báo ơn mang lại khả năng sống những thiện hảo của gia đình

Gia đình là bến cảng chắc chắn cho các tình cảm sâu xa nhất
Sau cùng, Phúc trình chung kết nhấn mạnh vẻ đẹp của gia đình: Giáo Hội tại gia dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, tế bào cơ bản của xã hội mà Giáo Hội góp phần làm tăng trưởng, là bến cảng chắc chắn cho những tâm tình sâu xa nhất, là điểm duy nhất liên kết, trong một thời đại bị phân hóa, là thành phần của sinh thái học con người, gia đình cần được bảo vệ, nâng đỡ và khích lệ, kể cả từ phía các chính quyền

Thỉnh cầu ĐTC ban hành một văn kiện về gia đình
Các nghị phụ đệ trình phúc trình lên ĐTC để ngài cứu xét xem có nên tiếp tục hành trình với một văn kiện của ngài, dựa trên Thượng HĐGM này, để đào sâu thêm đề tài gia đình theo hướng đi mà ngài đã đề ra. Chúng ta tiếp tục tiến bước”.
Trần Đức Anh OP

VATICAN XÁC NHẬN CUỘC ĐÀM PHÁN MỚI VỚI BẮC KINH

Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã xác nhận báo cáo về các cuộc đàm phán mới giữa Tòa Thánh
và chính phủ Trung Quốc.
Đức Hồng Y Pietro Parolin nói với các phóng viên hôm 29 tháng 10 rằng một phái đoàn của Vatican đã đến Bắc Kinh hồi đầu tháng này. Ngài cho rằng sự phát triển này là “rất tích cực”.
Đức Hồng Y nói:
“Đây là một phần của một quá trình nhằm vào bình thường hóa quan hệ”. Đức Hồng Y từ chối suy đoán về kết quả của cuộc gặp gỡ ngoại giao này, nhưng cho biết: “Thực tế không thể phủ nhận được là chúng tôi đang có thể nói chuyện với nhau. Bản thân điều đó đã rất có ý nghĩa”.
Như chúng tôi đã đưa tin, vòng đàm phán thứ hai Trung Quốc-Vatican đã được tổ chức từ 11 tháng 10 tại Bắc Kinh. Cuộc họp được tổ chức trong bối cảnh một cuộc đàn áp tôn giáo quy mô lớn đang diễn ra ở Trung Quốc, trong đó nhà cầm quyền trung ương tìm cách thúc đẩy chính sách “Trung Hoa hóa” về tôn giáo ở nước này. Nhà nước tìm cách hạn chế, nếu không thể loại bỏ hoàn toàn, những ảnh hưởng từ bên ngoài.

Các báo cáo từ tỉnh Tứ Xuyên cho biết nhà cầm quyền Trung quốc đã buộc các linh mục phải viết một “bản tự kiểm” giải thích về sự hiểu biết của các ngài đối với chính sách Trung Hoa hóa và làm thế nào để vận dụng chính sách này trong các hoạt động mục vụ của họ.
Phái đoàn Vatican đã rời Trung Quốc hôm 14 tháng 10. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã từng tham dự cuộc đàm phán vòng thứ nhất tại Trung Quốc vào năm 2009 khi ngài còn là thứ trưởng ngoại giao của Vatican.
Đặng Tự Do

TUYÊN BỐ CỦA TÒA THÁNH VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHOẺ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Ngày 21 tháng 10, 2015, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã mạnh mẽ phủ nhận tin tức một tờ báo Ý theo đó Đức Thánh Cha Phanxicô có một khối u nhỏ trong não bộ có thể được điều trị mà không cần phẫu thuật.
Trích dẫn “các nguồn đáng tin cậy” tờ Quotidiano Nazionale nói Đức Giáo Hoàng đã và đang được bác sĩ Takanori Fukushima thuộc trung tâm điều trị San Rossore ở Pisa chăm sóc.
Fukushima cũng là một giáo sư phẫu thuật thần kinh tại Đại học Duke ở North Carolina, Hoa Kỳ và là giám đốc của Viện Khoa học thần kinh ở Raleigh, North Carolina.
Trong thông cáo do Đại học Duke đưa ra hôm thứ Tư 21/10, giáo sư Takanori Fukushima cho biết:
“Tôi chưa bao giờ khám bệnh cho Đức Giáo Hoàng. Câu chuyện này là hoàn toàn bịa đặt.”
Mặc dù giáo sư bác sĩ Takanori Fukushima đã nói như thế, Andrea Cangini, chủ biên của tờ Quotidiano Nazionale vẫn cứ cho rằng ông ta không “chút nghi ngờ nhỏ nào” về tính xác thực của câu chuyện.
Sáng thứ Tư, cha Federico Lombardi, giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã ra thông cáo sau đây:
“Sự loan truyền hoàn toàn vô căn cứ về sức khỏe của Đức Thánh Cha bởi một tờ báo Ý là vô trách nhiệm một cách nghiêm trọng và không đáng chú ý. Hơn nữa, điều hiển nhiên là Đức Giáo Hoàng đang thực hiện hoạt động bận rộn của ngài một cách hoàn toàn bình thường.”
Sau đó, sau khi đã trao đổi ý kiến với Đức Thánh Cha, trong một cuộc họp báo về Thượng Hội Đồng vào buổi trưa cùng ngày, cha Federico nói thêm như sau:
“Tôi hoàn toàn xác nhận tuyên bố trước đây của tôi, sau khi xác minh sự thật với các nguồn tin có thẩm quyền, kể cả với Đức Thánh Cha.
Không có bác sĩ Nhật Bản nào đã tới thăm Đức Giáo Hoàng tại Vatican và cũng chẳng có những cuộc kiểm tra sức khoẻ nào như trong bài viết. Các cơ quan có thẩm quyền đã xác nhận rằng không có vị khách nào bên ngoài đến thăm Vatican bằng trực thăng; cũng vậy, chẳng có vị khách nào như thế vào tháng Giêng vừa qua.
Tôi có thể xác nhận rằng Đức Giáo Hoàng có sức khỏe tốt.
Tôi lặp lại rằng việc công bố thông tin sai lạc này là một hành động nghiêm trọng vô trách nhiệm, tuyệt đối không thể tha thứ và vô lương tâm. Cũng không thể biện minh cho việc tiếp tục đổ thêm vào những thông tin vô căn cứ tương tự như vậy. Vì vậy, hy vọng vấn đề này được đóng lại ngay lập tức”.
Đặng Tự Do