Trang Thiếu Nhi – Số Báo Tháng 7

Phụ Trách: Phương thanh

Người Phụ Nữ Samaria

Sau khi dự tiệc cưới ở Cana, Ðức Giêsu và các môn đệ quay về Galilê. Thày trò đến thành Sykhar thuộc miền Samari. Gần đó có giếng “Giacob” rất nổi tiếng. Giữa trưa, thấm mệt, Ðức Chúa Giêsu ngồi bên bờ giếng. Bỗng có một phụ nữ Samaria đến múc nước. Chúa Giêsu đã giảng dạy cho chị về nước “Hằng sống” và chỉ tôn thờ có một mình Thiên Chúa thôi. Người phụ nữ đã quay về thành và nói với mọi người những điều mà chị chưa từng nghe. Sau đó nhiều người Samari đã tin vào Chúa Giêsu và chính Ngài là Ðấng Cứu Thế.

Con Gái Ông Giairô Sống Lại

Ðức Giêsu đang giảng tại bờ biển Caphanaum, dân chúng vây quanh Ngài. Một viên trưởng hội đường tên là Giairô quỳ gối dưới chân Chúa và nói “Con gái nhỏ tôi sắp chết: Xin Ngài cứu sống nó”. Chúa liền đi với ông ta, dân chúng theo Ngài. Có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã khỏi bệnh nhờ đức tin, khi bà ta chạm tay vào áo Ngài.

Khi Chúa và dân chúng tới nhà người viên trưởng, thì người ta đang khóc lóc vì cháu gái đã chết rồi. Chúa bảo mọi người ra ngoài hết, chỉ trừ Phêrô, Giacôbê, Gioan và bố mẹ cháu gái. Ngài cầm tay cháu gái và nói “Hảy dậy đi” Lập tức em đứng lên. Bố mẹ em vui mừng cảm tạ Thiên Chúa. Ngài nói đừng nói điều gì về những việc xảy ra.