Trang Thiếu Nhi – Số Tháng 8, 2015

Phương Thanh

Năm cái bánh và hai con cá

Ðức Chúa Giêsu cùng các môn đệ Ngài lên thuyền và chèo sang bên kia biển hồ Galilê. Tại đây dân chúng đón chờ Ngài trên bờ. Ðức Chúa Giêsu thương dân chúng chữa lành cho những người bệnh tật và dạy dỗ họ nhiều điều.

Khi chiều về, các môn đệ thưa với Chúa Giêsu: “ Bây giờ đã muộn mà không có gì cho dân chúng ăn. Thày nên cho họ về đặng có thể vào làng xóm chung quanh mà mua thức ăn.” Ðức Chúa Giêsu nói với các môn đệ bảo dân chúng ngồi xuống cỏ, thành từng nhóm. Nhóm năm mươi, nhóm một trăm. Tất cả là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con nít.

Rồi Ðức Chúa Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá từ tay các môn đệ, Ngài ngửa mặt lên trời, tạ ơn Thiên Chúa. Câù nguyện xong, Ngài bẻ bánh và cá ra từng miếng đưa cho các môn đệ phân phát chodân chúng.

Xong xuôi, các môn đệ thu lượn được mười hai thúng đầy bánh và cá còn dư lại, sau khi mọi người đã ăn no nê.

Ðức Chúa Giêsu đi trên biển

Chiều xuống, Chúa một mình trên đồi cầu nguyện. Thuyền các môn đệ đã ra xa tít tắp ngoài khơi biển hồ Galilê. Một trận gió lớn nổi lên, sóng dậy đánh táp vào mạn thuyền. Ðức Chúa Giêsu thấy các ông phải khổ nhọc chèo chống vì gió ngược.

Vào lúc canh tư. Chúa Giêsu đi trên biển để đến với các môn đệ. Khi các môn đệ thấy Ngài đi trên mặt nước ngỡ là ma. Ông Phêrô nói: “ Nếu là Thày, xin cho tôi được đi trên mặt nước mà đến với thày!” Chúa Giêsu đáp: “Cứ việc đến.” Thế là Phêrô nhảy khỏi thuyền và bắt đầu đi trên mặt nước đến với Ðức Giêsu. Nhưng khi thấy sóng lớn, ông hoảng hốt và bắt đầu chìm, vội kêu to: “Thày cứu con với”. Ðức Chúa Giêsu mau mắn giơ tay ra đỡ lấy Phêrô. Ngài trách: “Ôi ! ngươi ít lòng tin, sao con nghi ngờ ?”

Khi Chúa Giêsu và ông Phêrô bước vào trong thuyền, tức thì gió im biển lặng. Các môn đệ kinh ngạc, thưa Ngài: “Thày là Con Thiên Chúa”. Và họ sụp lạy Ðức Giêsu.