Tưới cây

Tại sao anh không tưới nước cho vườn hoa nhà mình đi? – Cô vợ giận dỗi bảo chồng.

– Em không thấy là đang mưa to như trút nước kia à? – Anh chồng vặc lại.

– Thì mặc áo mưa vào! Sao anh lười thế không biết!