Vài Nét Về Sự Hình Thành Cộng Đoàn Thánh Giuse St Luke,Lalor

Vào những ngày đầu tháng 12 năm 2018 , giáo xứ St Luke chào đón Cha Lăng Kinh Luân thuộc dòng Scalabrini được bổ nhiệm về làm Cha Phó nhà thờ St Luke Lalor.

Sự có mặt của Cha đã là nguồn cảm hứng và phấn khởi cho cộng đồng người Việt công giáo sinh sống tại các vùng Lalor, Thomastown và các vùng phụ cận khác.

Được sự cho phép của cha chánh xứ, cha Luân đã tổ chức cữ hành thánh lễ tiếng Việt vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật hằng tuần.Và sau đó với lòng nhiệt thành kêu gọi của cha, cộng đoàn thánh Giuse đã được thành lập với các anh chị tình nguyện tham gia vào hội đồng mục vụ, ban phụng vụ và ca đoàn. Cho đến nay tuy chỉ hơn 2 tháng nhưng cộng đoàn đã từng bước được sự đóng góp hăng say và thương yêu đoàn kết lẫn nhau, Cộng đoàn rất may mắn  đã được các cha và giáo xứ Úc nâng đỡ khuyến khích hội nhập để đóng góp vào nét đa văn hoá của giáo xứ. Cộng đoàn sẽ tích cực tham gia mọi sinh hoạt cho giáo xứ vì mục tiêu này. Cộng đoàn đã có giờ Chầu thánh thể VN mổi thứ Năm đầu tháng, giải tội bằng tiếng Việt, được phép đặt tượng thánh quan thày trong giáo xứ, gây quỹ để sinh hoạt.

Xin giới thiệu đến các Cha và các anh chị trong CĐCGVN Tổng giáo Phận Melbourne để chung vui và góp lời cầu nguyện cho cộng đoàn non trẻ chúng con.

Trọng kính.

TM Ban điều hành

Nguyễn bình Yên.