Xin cho con được gặp Chúa

Giữa giá rét của mùa đông

xin cho con được gặp Chúa.

Giữa những long đong và bấp bênh của phận người

xin cho con được gần bên Chúa.

Giữa cảnh nghèo khó và cô đơn

xin cho con thấy Chúa đi với con và hiểu con.

Lạy Chúa Giesu bé thơ nằm trong máng cỏ,

xin cho chúng con cảm nhận được sự bình an của Chúa,

ngay giữa những lo âu, náo nhiệt hằng ngày.

Xin cho con đón lấy cuộc đời con,

với tất cả những gì Chúa ban cho con

Và cuối cùng xin cho con dám sống như Chúa

vì Chúa đã dám sống như con.