Yêu Trong Niềm Đau

Trăm ngàn lần ta cố tìm quên
Nhưng trái tim không để ta yên
Ngày lại ngày mang niềm nhung nhớ
Nỗi đau khôn nguôi, đau triền miên

Càng yêu nhau không dám nhìn nhau
Ta yêu nhau, yêu trong nỗi đau
Thôi vì số phận không duyên nợ
Ngoảnh mặt đi mà lòng quạnh đau

Mai này nếu ta mãi xa nhau
Xin ghi khắc mối tình đậm sâu
Dù mai sau âm dương cách biệt
Niềm tin mảnh liệt, ta bên nhau.

Hạt Bụi Tường Linh